Случај со клиенти

Странските клиенти ја посетуваат фабриката за да направат нарачки

8.1
8.3
8.2

Xuzhou Zhuodin Glass Products Co., Ltd. посети во странство за да студира

8
8.4